โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Anne Combaz
00/3
style-talk-with-caroline-de-maigret

© Anne Combaz

Friday, November 24, 2017

"STYLE TALK"
WITH CAROLINE DE MAIGRET

A conversation about style 
with Caroline de Maigret, House ambassador and spokesmodel, at the Parisian concept store colette.

@cdmdiary

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว