โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/5
futura-2000-action-painting

Thursday, November 23, 2017

FUTURA 2000
ACTION PAINTING

Colette showcased the New Yorker graffiti artist Futura 2000 in a live action painting performance.

#CHANELatcolette

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว