โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
black-satin

BLACK SATIN

Evening gowns in gathered or draped satin, with shoulders bare or trimmed with feathers, are worn with matching boaters.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว