โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Jesper Haynes
00/9
backstage

© Jesper Haynes

Wednesday, July 5, 2017

BACKSTAGE

A few minutes before the Fall-Winter 2017/18 Haute Couture show under the nave of the Grand Palais.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว