คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
© Victor Le Fell
00/15
filming-in-tokyo

© Victor Le Fell

FILMING IN TOKYO

The making of CHANEL's GABRIELLE bag campaign with Willow Smith.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว