โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
unexplored-surface

UNEXPLORED SURFACE

Chanel’s space age girls in bubbly vinyl pieces which imitate the surface of unexplored planets.

#CHANELGroundControl

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว