โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

© Olivier Saillant

show-finale

© Olivier Saillant

SHOW FINALE

"It’s a journey through the sky, to the heart of constellations" explains Karl Lagerfeld.

#CHANELGroundControl

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว