โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/7
fall-winter-2017-18-ready-to-wear-collection-silhouettes

Tuesday, March 7, 2017

FIRST IMAGES OF THE COLLECTION
FALL-WINTER 2017/18

Ready-to-Wear silhouettes photographed by Karl Lagerfeld.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว