โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CAMPAIGN TRAILER
WITH KRISTEN STEWART

The film directed by Daniel Askill for CHANEL’s GABRIELLE bag campaign, will be released on April 3rd.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว