โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

© Vittorio Zunino Celotto

flattened-boater

© Vittorio Zunino Celotto

FLATTENED BOATER

Shoulder structured jackets completed with tilted backward flattened boater from the Spring-Summer 2017 Haute Couture.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว