โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

© Vittorio Zunino Celotto

first-look-backstage

© Vittorio Zunino Celotto

FIRST LOOK BACKSTAGE

A minute before the start of the Spring-Summer 2017 Haute Couture show.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว