โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
spring-summer-2017-silhouette

SPRING-SUMMER 2017 SILHOUETTE

Shot by Karl Lagerfeld.

#DataCenterChanel

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว