โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

© Anne Combaz

pixelated-tweed

© Anne Combaz

PIXELATED TWEED

Nylon threads and vinyl stripes create pixel illusions.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว