คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
credits
credits

© Photo Roger Schall - Collection Schall

chanel-in-the-garden-at-la-pausa-roquebrune-cap-martin

© Photo Roger Schall - Collection Schall

CHANEL IN THE GARDEN AT LA PAUSA
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

"One could get away with more on the summer Riviera, and whatever happened seemed to have something to do with art," F. Scott Fitzgerald wrote in Echoes of the Jazz Age; an observation that would equally well have been applied to Chanel’s life at La Pausa; indeed, to the villa itself."
Excerpt from "Chanel her life" by Justine Picardie, Steidl, 2011.

The villa La Pausa, located between Menton and Monaco, was Gabrielle Chanel's summer home.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว