โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
Photos © Anne Combaz / Photo of Vanessa Paradis © Alice Moitié
00/20
the-guests

Photos © Anne Combaz / Photo of Vanessa Paradis © Alice Moitié

Tuesday, July 5, 2016

THE GUESTS

Fall-Winter 2016/17 Haute Couture show
Grand Palais, Paris

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว