โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Benoit Peverelli
00/10
backstage

© Benoit Peverelli

Thursday, July 7, 2016

BACKSTAGE

Fall-Winter 2016/17 Haute Couture collection
July 5th, Grand Palais, Paris

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว