โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Anne Combaz
00/17
the-guests

© Anne Combaz

THE GUESTS

Gisèle Bünchen, Vanessa Paradis and Alice Dellal were amongst the guests at the show in Cuba.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว