โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

Thursday, March 10, 2016

THE STORY OF THE SHOW

Shot in Paris the day of the Fall-Winter 2016/17 Ready-to-Wear show.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว