โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Benoit Peverelli
00/14
the-accessorization

© Benoit Peverelli

THE ACCESSORIZATION

Final fittings begin two days before the show; it is at this point that the finishing touches are made.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว