โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Olivier Saillant
00/14
making-of-the-spring-summer-2016-campaign

© Olivier Saillant

Tuesday, January 5, 2016

SPRING-SUMMER 2016 CAMPAIGN
MAKING OF "CITY WESTERN"

Shot by Karl Lagerfeld in Brooklyn, NYC.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว