โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Anne Combaz
00/20
celebrities-at-the-grand-palais

© Anne Combaz

THE GUESTS

Spring-Summer 2016 Haute Couture show.
Grand Palais, Paris.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว