โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Benoit Peverelli
00/12
backstage

© Benoit Peverelli

Wednesday, January 27, 2016

BACKSTAGE OF THE SHOW

Spring-Summer 2016 Haute Couture collection

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว