โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

© Benoit Peverelli

metal-effect

© Benoit Peverelli

Wednesday, October 7, 2015

METAL EFFECT

"I used a lot of silver shine because that is the idea of airplanes." Karl Lagerfeld

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว