โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
invitation-spring-summer-2016-ready-to-wear-show

SHOW TICKET
SS 2016 READY-TO-WEAR

Le Grand Palais, Paris
Tuesday October 6th at 10:30am

#chanelairlines

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว