โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Anne Combaz
00/4
coco-chanel-london

© Anne Combaz

COCO CHANEL'S LONDON

1. WHERE SHE... LIVED
South Audley Street

2. WHERE SHE... LOVED
Bordon House

3. WHERE SHE... HAD AFTERNOON TEA

Claridge’s

4. WHERE SHE... WENT SHOPPING
Mount Street

5. WHERE SHE... HAD A BOUTIQUE
Davies Street

6. WHERE SHE... HELD A COUTURE SHOW
Grosvenor Square

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว