โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Olivier Saillant
00/5
making-of-the-eyewear-campaign-featuring-lily-rose-depp

© Olivier Saillant

Monday, September 7, 2015

MAKING OF THE EYEWEAR CAMPAIGN FEATURING LILY-ROSE DEPP

More information on the collection on chanel.com

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว