โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

THE VIDEO OF THE SHOW

Fall-Winter 2015/16 Haute Couture collection
Grand Palais, Paris

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว