คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
the-girl-chanel-lily-collins-paris

THE GIRL CHANEL
LILY COLLINS, PARIS

The "Girl Chanel" handbag in black and beige leather, carried by the British-American actress, face of Barrie Knitwear.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว