โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

Photo by Pari Dukovic

karl-lagerfeld-and-his-guests

Photo by Pari Dukovic

Wednesday, July 8, 2015

"ALL OF THE PEOPLE YOU SEE HERE ARE FRIENDS. THEY LOVED THE IDEA." KARL LAGERFELD

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว