โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
4-the-fitting

3. THE FITTING

Final fitting in the Studio, 29 rue Cambon, the day before the show.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว