คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
4-the-fitting

3. THE FITTING

Final fitting in the Studio, 29 rue Cambon, the day before the show.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว