คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
vanessa-paradis-embodies-the-girl-chanel

VANESSA PARADIS EMBODIES
THE GIRL CHANEL

"I like the fact that it blends in with clothes or against the skin with infinite gentleness".
Vanessa Paradis

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว