โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
paris-salzburg-newyork-the-show

Tuesday, March 31, 2015

THE SHOW

Presentation of the Paris-Salzburg collection, New York

Photo by Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว