โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/9
making-of-the-haute-couture-press-kit

MAKING OF THE HAUTE COUTURE
PRESS KIT

Photo shot in Paris by Karl Lagerfeld for the Spring-Summer 2015 Haute Couture Press Kit.

© Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว