โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/12
silhouettes-from-the-collection-metiers-d-art-2014-15-by-karl-la

SILHOUETTES FROM THE MÉTIERS D'ART 2014/15 COLLECTION BY KARL LAGERFELD

Press kit pictures photographed by Karl Lagerfeld.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว