โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

"REINCARNATION" BY KARL LAGERFELD
FILM MAKING OF

Behind the scene features of Karl Lagerfeld's new short film made to accompany the 2014/15 Métiers d'Art show.
To watch the movie "Reincarnation", visit chanel.com

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว