โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/30
metiers-d-art-paris-salzburg-show-

MÉTIERS D'ART PARIS-SALZBURG SHOW

Schloss Leopoldskron, Salzburg.
View the full collection on chanel.com

Photos by Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว