โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CELEBRITY INTERVIEWS

First impressions gathered after the Spring-Summer 2015 Ready-to-Wear show in Paris. Interviews by Natasha Fraser-Cavassoni.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว