โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

EMBROIDER, SEW, PLEAT, ASSEMBLE.

Film on making the "Paris-Dallas" collection in the Métiers d'Art ateliers.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว