โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/12
silhouettes-from-the-collection-by-karl-lagerfeld-

THE SPIRIT OF THE CRUISE 2014/15 COLLECTION

Photographs by Karl Lagerfeld for the Press Kit.

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว