โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/19
fall-winter-2014-15-ready-to-wear-show

FALL-WINTER 2014/15 READY-TO-WEAR SHOW

Grand Palais, Paris

View the full collection on chanel.com

Photos by Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว