โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

Wednesday, January 22, 2014

THE FILM OF THE SPRING-SUMMER 2014 HAUTE COUTURE SHOW

View the full video of the show on chanel.com

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว