คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

THE FILM OF THE SPRING-SUMMER 2014 HAUTE COUTURE SHOW

View the full video of the show on chanel.com

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว