โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

INTERVIEW WITH KARL LAGERFELD
"PARIS-DALLAS" SHOW

Interview by Natasha Fraser-Cavassoni

Soundtrack: Dinos Chapman "Luftbobler"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว