โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
seen-in-singapore-november-8th

SEEN IN SINGAPORE
NOVEMBER 8TH

Karolina Kurkova, Ju Xiao Wen, Soo Joo & Alma Jodorowsky at the opening of the photographic exhibition The Little Black Jacket in Singapore.

Photo by Romina Shama

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว