โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

SINGAPORE, NOVEMBER 8TH
THE LITTLE BLACK JACKET OPENING

Interviews by Terence Lee, Editor, NUYOU

Soundtrack: Depth Affect "Honey Folky"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว