โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

Friday, July 12, 2013

MAKING OF THE HAUTE COUTURE
FALL-WINTER 2013/14

Soundtrack: Brice Davoli "Migrating Birds"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว