คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

MAKING OF THE HAUTE COUTURE
FALL-WINTER 2013/14

Soundtrack: Brice Davoli "Migrating Birds"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว