โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CELEBRITY INTERVIEWS
CRUISE 2013/14

Interviews by Terence Lee, Editor, Nuyou Singapore, SPH Magazines

Soundtrack: Los Samplers "Mambo Brillante" & Willy Moon "Shakin' All Over"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว