โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/7
making-of-the-press-kit--fall-winter-2013-14-ready-to-wear

MAKING OF THE PRESS KIT
FALL-WINTER 2013/14 READY-TO-WEAR

Studio 7L, Paris
Photos by Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว