โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
00/8
making-of-the-press-kit-spring-summer-2013-haute-couture-

Tuesday, January 22, 2013

MAKING OF THE PRESS KIT
SPRING-SUMMER 2013 HAUTE COUTURE

Studio 7L, Paris

Photos by Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว