โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CELEBRITY INTERVIEWS

Spring-Summer 2013 Haute Couture show at the Grand Palais
Interviews by Jo-Ann Furniss

Soundtrack:
Charles Münch, Orchestre de Paris "Daphnis & Chloe Suite No. 2: I. Lever du jour" (Maurice Ravel)

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว