โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL IN SEOUL

The Little Black Jacket exhibition opening film, Seoul, November 28th

Interviews by Seo-Yeon Choi

Soundtrack:
Plastic Kid "Ping Pong", Live

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว